CM TOOLS RENTAL

NEWS & PROMOTION

HDPE

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบมือหมุน

ขนาด D63-160mm.

ALL NEWS & PROMOTION

LHS225EQ

เครื่องขัดกระดาษทรายขนาด 225มม. สำหรับขัดยิปซั่ม,ไม้

T600D

ตัดลึกสุด 22cm. รองรับแผ่นตัด 14"-24"

ลูกหมู 5"

ลูกหมูไร้สายขนาด 4"-5" สว่านแบตเตอรี่