CM TOOLS RENTAL

PRODUCT

โต๊ะเลื่อยองศา10นิ้ว

รุ่น STST1825

ราคาเช่า 350 บาท / วัน

เลื่อยองศา

ZINSANO รุ่น MS12L

ราคาเช่า 450 บาท / วัน

เลื่อยวงเดือน

HITACHI รุ่น C 7ST

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เลื่อยฉลุ

MAKITA รุ่น 4327

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เครื่องรีดไม้

MAKITA รุ่น 2012NB

ราคาเช่า 500 บาท / วัน

กบไสไม้

MAKITA รุ่น 1600

ราคาเช่า 400 บาท / วัน

เครื่องขัดพื้นปาเก้

รุ่น 3 HP

ราคาเช่า 500 บาท / วัน

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

MAKITA รุ่น 9403

ราคาเช่า 350 บาท / วัน

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม

MAKITA รุ่น B05040

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

HITACHI รุ่น FSV10SA

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เครื่องเซาะร่องไม้

MAKITEC รุ่น MT362

ราคาเช่า 200 บาท / วัน