CM TOOLS RENTAL

PRODUCT

รถลากพาเลท(แฮนด์ลิฟท์)

ราคาเช่า 300 บาท / วัน

เครื่องตบดิน 10 ตัน

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

รอกโซ่5ตัน

ราคาเช่า 300 บาท / วัน

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่นและแบบกลม

MAKITA

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

MAKITA

ราคาเช่า 350 บาท / วัน

เครื่องตัดคอนกรีต/เครื่องตัดถนน/เครื่องตัดจ๊อย

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

เครื่องตัดเหล็ก32มิล

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

เครื่องลอกผิวคอนกรีต

ราคาเช่า 1500 บาท / วัน

คีมย้ำสายไฮโดรลิค(คีมย้ำหางปลา)

ราคาเช่า 150 บาท / วัน

เทปวัดระยะ

ราคาเช่า 50 บาท / วัน

ตู้เชื่อม300A

WELPRO

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

บ็อกลม

รุ่น 200

ราคาเช่า 0 บาท / วัน