CM TOOLS RENTAL

PRODUCT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

รุ่น 260BAR

ราคาเช่า 500 บาท / วัน

เครื่องขัดพื้น

CHAMPION รุ่น L18

ราคาเช่า 600 บาท / วัน

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ

รุ่น AURA-75

ราคาเช่า 450 บาท / วัน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์

ZINSANO รุ่น VIP 130 BAR

ราคาเช่า 450 บาท / วัน

เครื่องกำจัดท่อตันหรือเครื่องทะลวงท่อ

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เครื่องสูบน้ำ 3"

HONDA รุ่น WB30XT

ราคาเช่า 650 บาท / วัน

ไดโว่

รุ่น VXm 10/50-N

ราคาเช่า 450 บาท / วัน