CM TOOLS RENTAL

TERMS & CONDITIONS

ขั้นตอนในการเช่า

1. โทรเช็คสินค้ากับทางร้าน

2. แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับเพื่อทำการจอง

3. เซ็นสัญญาเช่าที่ร้าน

4. จ่ายเงินค่าเช่าและเงินประกันสินค้า (เงินประกันได้คืนเมื่อคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์)

เอกสารประกอบการเช่าสินค้า

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ

2. เงินค่าเช่าและเงินประกันสินค้า

 

หมายเหตุ

1. ค่าเช่า 1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง เช่น มาเช่า 9 โมง ให้คืนสินค้าก่อน 9 โมง ของวันถัดไป หากคืนหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาเช่า ทางร้านจะคิดค่าเช่าเพิ่มอีก 1 วัน

2. ทางร้านปิดทุกๆวันอาทิตย์ หากลูกค้าต้องการใช้งานสินค้าวันเดียว ทางร้านไม่แนะนำให้มาวันเสาร์ ถ้ามาวันเสาร์ไม่ว่าจะมาเช่ากี่โมงต้องคืนสินค้าก่อนเวลา 17.00 น. ของวันเสาร์ หากพ้นกำหนด ทางร้านจะคิดค่าเช่าเพิ่ม 1 วัน และให้ลูกค้านำส่งสินค้าในวันจันทร์ตามเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า 
 

กรณีสินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย

1. ความเสียหายเกิดจากมอเตอร์หรือเครื่องยนตร์  ให้ลูกค้าโทรแจ้งทางร้านทันทีและนำสินค้าเดิมมาเปลี่ยนตัวใหม่ไป ห้ามซ่อมเองเป็นอันขาด ทางร้านไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม 

2. ความเสียหายอันเกิดจากลูกค้า  เช่น ลูกค้าทำสินค้าตกหล่น ในส่วนนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมทั้งหมด