CM TOOLS RENTAL

PRODUCT

รถตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดจ๊อย 20 นิ้ว

HONDA รุ่น 20 นิ้ว

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

รถตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดจ๊อย14 นิ้ว

HONDA รุ่น 16 นิ้ว

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

เครื่องตัดคอนกรีต

MAKITA รุ่น EK7651H

ราคาเช่า 1200 บาท / วัน

เครื่องตัดคอนกรีต16"

STIHL รุ่น TS800

ราคาเช่า 1800 บาท / วัน

เครื่องแย็ก2000w

MAKITA รุ่น HM1812

ราคาเช่า 1600 บาท / วัน

แย็กไฟฟ้า1510w

MAKITA รุ่น HM1306

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

แย็กไฟฟ้า900w

MAKITA รุ่น HM0810TA

ราคาเช่า 450 บาท / วัน

เครื่องแย็ก

MAKITA รุ่น ็HM1201

ราคาเช่า 550 บาท / วัน

เครื่องตบดินแบบกระโดด

HONDA รุ่น กระโดด

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

เครื่องตบดิน 10 ตัน

HONDA รุ่น 10 TONS

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

เครื่องตบดิน5ตัน

HONDA รุ่น 6 TONS

ราคาเช่า 550 บาท / วัน

เครื่องต๊าปเกลียว2นิ้ว

OKURA รุ่น 402

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน