CM TOOLS RENTAL

PRODUCT

เครื่องขัดมันพื้นปูน เครื่องแมงปอ

HONDA

ราคาเช่า 650 บาท / วัน

ผสมปูนแบบมือถือ

ราคาเช่า 200 บาท / วัน

เครื่องแย็ก2000w / JACK HAMMER

MAKITA รุ่น HM1812 2000W

ราคาเช่า 1600 บาท / วัน

แย็กไฟฟ้า1510w / JACK HAMMER

MAKITA รุ่น HM1306

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

เครื่องแย็ก 1130w / DEMOLITION HAMMER

MAKITA รุ่น HM1201 JAPAN

ราคาเช่า 550 บาท / วัน

รถตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดจ๊อย 14-16 นิ้ว / CONCRETE SAW 14-16 INCH

HONDA รุ่น HONDA

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

รถตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดจ๊อย14 นิ้ว / CONCRETE SAW 14 INCH

HONDA รุ่น HONDA

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

เครื่องตัดคอนกรีต 14'' / 4 STROKE POWER CUTTER

MAKITA รุ่น EK7651H

ราคาเช่า 1200 บาท / วัน

เครื่องตัดคอนกรีต16" / 2 STROKE POWER CUTTER

STIHL รุ่น TS800 STIHL

ราคาเช่า 1600 บาท / วัน

เครื่องดัดเหล็ก 25-32 mm / HYDRAULIC BAR BENDER 25-32 mm

รุ่น NIMUT

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

เครื่องขัดมันพื้นปูน / POWER TROWEL MACHINE

HONDA รุ่น 100

ราคาเช่า 650 บาท / วัน

รองสลิงไฟฟ้าแบบยึดติดคาน / ELECTRIC HOIST 300-600KG

รุ่น 300 / 600 กก kg

ราคาเช่า 350 บาท / วัน